? Sau giờ ăn trưa, chúng mình sẽ có thời gian khoảng một tiếng để nghỉ trưa để phục hồi và tạo thêm năng lượng mới cho những tiết học...
Văn hóa xếp hàng là một trong những thói quen tốt mà học sinh LCU đang được giáo dục và rèn luyện, được thể hiện ngay trong những hoạt động...
Giờ học Toán siêu thú vị…. Ai cũng biết, Toán là một môn học vô cùng khô khan. Bởi vậy, việc kích thích và tạo được hứng thú cho các...
“Cô Thảo ơi! Con làm xong bài rồi, con được 800 điểm cơ ạ!” Bạn Linh Nhi của lớp 1 vừa khoe cô và các bạn mình vừa hoàn thành...