Giới thiệu về trường PTLC
Lý Công Uẩn

Sự khác biệt

Trường Lý Công Uẩn là trường liên cấp Nội trú từ bậc Tiểu học cơ sở đến Trung học phổ thông. Trường được thành lập với tôn chỉ phát triển một mô hình giáo dục hiện đại với sự kết hợp giữa giáo lý truyền thống phương Đông và phương pháp giảng dạy hiện đại phương Tây, hướng đến mục tiêu xây dựng sự khác biệt của mỗi cá nhân nhưng vẫn giữ gìn các giá trị truyền thống và bản sắc dân tộc. Học sinh được định hướng phát triển toàn diện về Trí tuệ – Nhân cách – Thể chất.

Điều làm nên sự khác biệt của trường Lý Công Uẩn không chỉ ở cở sở vật chất đồng bộ, phương pháp giáo dục khác biệt mà là mục tiêu đào tạo giúp các em trưởng thành không chỉ về trí tuệ mà còn về mặt nhân cách và thể lực:

1️⃣ Học sinh được giáo dục theo các giáo lý phương Đông đề cao bản sắc dân tộc, truyền thống gia đình, với các đức tính của người quân tử giúp cho các em có bản lĩnh và tự lập; Học sinh nội trú được quản lý trong môi trường toàn diện suốt 24 giờ với thời khóa biểu khoa học kết hợp giữa nghỉ ngơi, ăn uống và thể dục thể thao.

2️⃣ Học sinh được đào tạo những kiến thức cơ bản tới chuyên sâu trong lĩnh vực pháp luật để trở thành những công dân mẫu mực;

3️⃣ Học sinh được học nâng cao Tiếng Anh, Công nghệ và các môn giáo dục thể chất.