Giới thiệu về trường PTLC
Lý Công Uẩn

Giá trị cốt lõi

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Nhân: Lấy con người làm trung tâm, đối xử với nhau trên cơ sở tình thương yêu, tôn trọng, cùng giúp đỡ lẫn nhau
Trường PTLC Lý Công Uẩn xây dựng một môi trường học tập, vui chơi toàn diện cho học sinh, tạo điều kiện cho các em thể hiện những khát khao, mơ ước của mình.

Tâm: Thượng tôn pháp luật, tôn trọng kỷ luật và đạo đức; lấy sự trưởng thành của học sinh và sự hài lòng của phụ huynh làm thước đo.
Trường PTLC Lý Công Uẩn luôn đề cao tinh thần kỷ luật, tự giác của mỗi cá nhân, đáp ứng sự tin tưởng của cha mẹ về sự phát triển, học tập, tu dưỡng của con em.

Trí: Không ngừng làm giàu kiến thức của bản thân; xây dựng khí chất dựa trên sự hiểu biết, lấy sáng tạo làm sức sống và là động lực để làm cho “Ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua”
Trường PTLC Lý Công Uẩn không đòi hỏi các em phải là những người hoàn hảo về mọi mặt mà định hướng các em hoàn thiện bản thân mỗi ngày thông qua tình yêu với tri thức, sự khát khao được học rộng, hiểu nhiều.

Tín: Tôn trọng lời hứa, giữ chữ Tín trong nhân cách và hành động của mỗi con người là một nét văn hóa của dân tộc.
Trường PTLC Lý Công Uẩn hướng tới việc xây dựng nhân cách đạo đức bằng sự chính trực, uy tín của mỗi công dân ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.