Giới thiệu về trường PTLC
Lý Công Uẩn

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN VỀ TRÍ TUỆ – NHÂN CÁCH – THỂ CHẤT

Trường PTLC Lý Công Uẩn là mảnh ghép cuối cùng của mô hình “Thành phố giáo dục” khép kín từ bậc tiểu học, trung học tới đại học với định hướng đào tạo Kết hợp giáo lý truyền thống phương Đông và phương pháp giảng dạy hiện đại phương Tây. Trường liên cấp từ bậc Tiểu học đến Trung học phổ thông, nơi học sinh được định hướng phát triển toàn diện về Trí tuệ – Nhân cách – Thể chất.

Mục tiêu:

  • Trang bị cho học sinh những kiến thức khoa học phổ thông vững vàng, đáp ứng với mọi yêu cầu, tiêu chí kiểm tra đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào Tạo.
  • Cung cấp hành trang kiến thức vững chắc, xây dựng phương pháp học tập, tự học, giúp học sinh hòa nhập vào các khóa đào tạo của các trường đại học danh tiếng ở Việt Nam.
  • Tạo một môi trường mở, khuyến khích sự phát triển óc sáng tạo, khả năng suy luận, năng lực tư duy, hoạt động tự chủ và độc lập của học sinh.
  • Đào tạo những công dân tương lai được phát triển toàn diện, mạnh khoẻ về thể chất, mạnh mẽ về trí lực, có lối sống đạo đức lành mạnh, có kỹ năng sống, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội để đáp ứng được mọi yêu cầu trong giai đoạn hội nhập quốc tế của đất nước.