TÌM ỨNG VIÊN MÔN: ANH,VĂN, HÓA, ĐỊA, THỂ DỤC, GDCD, SỬ

Trường PTLC Lý Công Uẩn cần ứng viên tham gia giảng dạy; mong các bạn quan tâm và chia sẻ. Yêu cầu về ứng viên: 1- Yêu thích các môn khoa học tự nhiên, yêu thiên nhiên, môi trường 2- Giỏi về chuyên môn đăng ký dạy; ưu tiên có kiến thức về Văn hóa, Lịch sử, địa lý, sinh học là ưu thế; 3- …

TÌM ỨNG VIÊN MÔN: LÝ, ANH,VĂN, HÓA, ĐỊA

Trường PTLC Lý Công Uẩn cần ứng viên tham gia giảng dạy; mong các bạn quan tâm và chia sẻ. Yêu cầu về ứng viên: 1- Yêu thích các môn khoa học tự nhiên, yêu thiên nhiên, môi trường 2- Giỏi về chuyên môn đăng ký dạy; ưu tiên có kiến thức về Văn hóa, Lịch sử, địa lý, sinh học là ưu thế; 3- …

TUYỂN GIÁO VIÊN CHO NĂM HỌC 2019 – 2020

Trường PTLC Lý Công Uẩn tiếp tục tìm kiếm các ứng viên các vị trí sau đây: Giáo viên cơ hữu THPT: Toán, Văn, Lý, Hóa, Anh, Sinh, Công nghệ, Thể dục, Quân sự Yêu cầu 1. Làm việc từ 7.45 sáng đến 16.45 chiều, thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7; cam kết lâu dài; thích các mục tiêu và triết lý đào tạo …