TUYỂN GIÁO VIÊN CHO NĂM HỌC 2021 – 2022

TUYỂN GIÁO VIÊN CHO NĂM HỌC 2021 – 2022

Trường PTLC Lý Công Uẩn tiếp tục tìm kiếm các ứng viên các vị trí sau đây: Giáo viên cơ hữu THPT các bộ môn Toán, Văn,  Anh, Tin học và một số bộ môn phụ Yêu cầu 1. HĐ cơ hữu: Làm việc từ 7.45 sáng đến 16.45 chiều, thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 (nếu có lịch dạy); cam kết lâu dài (tối thiểu 01 …

Tuyển dụng giáo viên năm học 2020 – 2021

Tuyển dụng giáo viên năm học 2020 – 2021

Trường PTLC Lý Công Uẩn tiếp tục tìm kiếm các ứng viên các vị trí sau đây: Giáo viên cơ hữu THPT: Toán, Anh, Văn, Tin học, Hóa Học, Yêu cầu 1. Làm việc từ 7.45 sáng đến 16.45 chiều, thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7; cam kết lâu dài; thích các mục tiêu và triết lý đào tạo của nhà trường; 2. Có …

TUYỂN GIÁO VIÊN CHO NĂM HỌC 2019 – 2020

TUYỂN GIÁO VIÊN CHO NĂM HỌC 2019 – 2020

Trường PTLC Lý Công Uẩn tiếp tục tìm kiếm các ứng viên các vị trí sau đây: Giáo viên cơ hữu THPT: Toán, Văn, Lý, Hóa, Anh, Sinh, Công nghệ, Thể dục, Quân sự Yêu cầu 1. Làm việc từ 7.45 sáng đến 16.45 chiều, thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7; cam kết lâu dài; thích các mục tiêu và triết lý đào tạo …