Giới thiệu về trường PTLC
Lý Công Uẩn

Sứ mệnh – Tầm nhìn

SỨ MỆNH

01. “Lấy học sinh làm trung tâm” trong mọi tổ chức và hoạt động của nhà trường.

02. Cung cấp môi trường giáo dục với cơ sở vật chất xanh, sạch, đẹp, hiện đại, an toàn.

03. Quy tụ đội ngũ sư phạm vững chuyên môn, có trách nhiệm và tận tâm với học sinh.

04. Áp dụng hình thức “học đi đôi với hành” bằng các phương pháp tiên tiến.

05. Giáo dục giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc song song với việc tiếp thu những nền văn hóa quốc tế.

MỤC TIÊU

01. Học sinh được học những kiến thức cơ bản theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo với phương pháp tối ưu theo hướng giáo dục phổ thông mới.

02. Học sinh được rèn luyện trong môi trường kỉ luật, xây dựng ý thức tự giác và hình thành phương pháp tự học, có kỹ năng đọc sách, giúp học sinh hòa nhập vào các khóa đào tạo của các trường cao đẳng, đại học trong và ngoài nước, cũng như môi trường làm việc ngay sau khi tốt nghiệp cấp THPT.

03. Học sinh được khuyến khích sáng tạo, nâng cao khả năng suy luận, năng lực tư duy, hoạt động tự chủ và độc lập.

04.Học sinh được chăm sóc để phát triển toàn diện, mạnh khoẻ về thể chất, mạnh mẽ về trí lực, có lối sống đạo đức lành mạnh, có kỹ năng sống, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội để đáp ứng được mọi yêu cầu trong giai đoạn hội nhập quốc tế của đất nước.

05. Học sinh được hun đúc niềm tự hào dân tộc, từ đó biến thành động cơ học tập vì sự hưng thịnh của quốc gia, dân tộc.