Tiết câu lạc bộ của chúng mình

Thứ hai là ngày đầu tuần…
Tiết 8 chúng mình rất vui❣️

Khi các bạn câu lạc bộ Hội hoạ đang vẽ tranh về Bảo vệ môi trường, CLB Văn nghệ tập hát thì các thành viên CLB Bóng đá và Bóng rổ vẫn hăng hái tập luyện!

Uh thì rổ hơi nhỏ, bóng khó vào!


Uh thì trời hơi nắng, đá bõng mướt cả mồ hôi!

Nhưng không có việc gì khó, chỉ ngại nhanh hết giờ!

Tags: , ,