Tiết câu lạc bộ của chúng mình

Tiết câu lạc bộ của chúng mình

Thứ hai là ngày đầu tuần... Tiết 8 chúng mình rất vui❣️ Khi các bạn câu lạc bộ Hội hoạ đang vẽ tranh về Bảo vệ môi trường, CLB Văn nghệ tập hát thì các thành viên CLB Bóng đá và Bóng rổ vẫn hăng hái tập luyện! Uh thì rổ hơi nhỏ, bóng khó vào! Uh thì trời hơi nắng, đá bõng mướt cả mồ …

CLB Tin Học

CLB Tin Học

Tin học - Môn học quan trọng, thiết thực và mang lại nhiều lợi ích trong cuộc sống   Mục đích thành lập Xã hội ngày càng phát triển, tin học cũng phát triển thêm theo từng thời kì. Tin học đóng một vai trò vô cùng lớn trong mọi lĩnh vực, từ giáo dục, công nghệ và đời sống.Trong …