MỘT TIẾT HỌC HOÁ

Một tiết thí nghiệm về “Chất chỉ thị màu từ hoa đậu biếc”.
Hướng dẫn: Dùng hoa đậu biếc pha với nước, chia ra từng cốc. Sau đó cho xà phòng, giấm, chanh vào các cốc khác nhau, chúng sẽ tạo ra các màu khác nhau.
Thí nghiệm đơn giản này các bạn cũng có thể làm ở nhà và sử dụng nhiều chất chỉ thị màu khác.