TỔ CHỨC XÉT NGHIỆM COVID-19 TẠI TRƯỜNG PTLC LÝ CÔNG UẨN

Xét nghiệm tại trường do Công ty cổ phần bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ thực hiện.
Giáo viên, học sinh, CBNV, cha mẹ học sinh trường PTLC Lý Công Uẩn hành động vì môi trường học tập, sinh hoạt, làm việc an toàn cho tất cả mọi thành viên.