TUYỂN GIÁO VIÊN CHO NĂM HỌC 2019 – 2020

Trường PTLC Lý Công Uẩn tiếp tục tìm kiếm các ứng viên các vị trí sau đây: Giáo viên cơ hữu THPT: Toán, Văn, Lý, Hóa, Anh, Sinh, Công nghệ, Thể dục, Quân sự Yêu cầu 1. Làm việc từ 7.45 sáng đến 16.45 chiều, thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7; cam kết lâu dài; thích các mục tiêu và triết lý đào tạo …