Thẻ học sinh, Tủ đồ cá nhân

Học sinh được cấp một thẻ học sinh để sử dụng cho các hoạt động của trường, từ thi, kiểm tra tới các dịch vụ căng tin.
Mỗi học sinh được cấp 01 ngăn tủ có khóa để đựng sách vở và các vật dụng cá nhân.

Bài viết trước đó Máy bán hàng tự động 
Bài viết sau đó Phòng chức năng