Máy bán hàng tự động 

Học sinh có thể mua hàng bằng thẻ thông qua các máy bán hàng đặt trong trường; không sử dụng tiền mặt để mua hàng tại các điểm căng tin.

Bài viết trước đó Phòng ăn