Phát động cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có quyết định số 1328 về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019. Trường PTLC Lý Công Uẩn phát động học sinh, giáo viên, cán bộ nhân viên nằm trong đối tượng dự thi tham gia cuộc thi Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019. 
1. Mục đích và yêu cầu của Bộ GD&ĐT
  • Mục đích của cuộc thi nhằm tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.
  • Chào mừng kỷ niệm 65 chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2019); 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2019) và 108 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911- 5/6/2019).
  • Tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019) theo Hướng dẫn số 90-HD/BTGTW ngày 10/4/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương và kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng trong năm 2019.
  • Góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Bộ GD&ĐT yêu cầu triển khai cuộc thi sâu rộng đến toàn thể học sinh, sinh viên, cán bộ quản lý, giáo viên trẻ, đoàn viên, thanh niên ở trong nước và lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài.

Các nhà trường và cơ sở giáo dục, đào tạo chủ động tuyên truyền và tổ chức cho các tập thể và cá nhân tham gia để Cuộc thi lan tỏa và thu hút các thí sinh dự thi.

2. Đối tượng dự thi

Có 3 đối tượng dự thi.

  • Bảng A: Dành cho học sinh phổ thông (bao gồm học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên).
  • Bảng B: Dành cho công dân Việt Nam đang theo học tại các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm và học sinh trung cấp sư phạm ở trong và ngoài nước.
  • Bảng C: Dành cho cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên trẻ, đoàn viên, thanh niên, lưu học sinh Việt Nam, những người quan tâm và dự thi (dưới 35 tuổi).

3. Nội dung 

     ✔️ Những lời dạy của Chủ tịch HCM đối với thế hệ trẻ; những bài học về tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM;
     ✔️ Nội dung cơ bản trong “Di chúc” của CT. HCM; tác phẩm “Dân vân” và tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng , quét sách chủ nghĩa các nhân”;
     ✔️ Tư tưởng HCM với biển đảo Việt Nam;
     ✔️ Những nội dung cơ bản của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM;
     ✔️ Những thành tựu, kết quả đạt được trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là trong 33 năm đổi mới (1986-2019), những chủ chương lớn trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII;
     ✔️ Đảm bảo phù hợp đối tượng dự thi.

4.  Hình thức thi và thứ tự các vòng thi
Thí sinh dự thi làm bài trắc nghiệm trực tuyến trên trang điện tử http://hocvalamtheobac.vn
Thí sinh tham gia trải qua 3 vòng:

  • Vòng loại: gồm 03 đợt thi
  • Vòng bán kết: 01 đợt thi
  • Vòng chung kết

5. Giải thưởng: Giải cá nhân; Giải tập thể và Khen thưởng Ban tổ chức

Thí sinh đăng ký tạo tài khoản trực tuyến trên trang điện tử của Cuộc thi: http://hocvalamtheobac.vn từ 09h00 ngày 27/5/2019. Tài khoản sẽ được xác nhận qua thư điện tử cá nhân. Mỗi thí sinh chỉ được phép đăng ký, sử dụng một tài khoản duy nhất để tham gia Cuộc thi.

Có thể tải ứng dụng (app) hocvalamtheobac dùng cho hệ điều hành android để đăng ký và tham dự thi.

Thí sinh xem thông tin chính thức về Cuộc thi trên các trang điện tử: http://hocvalamtheobac.vn, http://www.moet.gov.vn, http://www.doanthanhnien.vn; http://www.gdtd.vn.

Tags: , ,

Bài viết trước đó CLB Bóng đá
Bài viết sau đó Giờ học Toán siêu thú vị