Giờ học Toán siêu thú vị

Giờ học Toán siêu thú vị….

Ai cũng biết, Toán là một môn học vô cùng khô khan. Bởi vậy, việc kích thích và tạo được hứng thú cho các bạn học sinh nghiêm túc học tập trong suốt một tiết học khiến các thầy cô có thêm động lực mỗi lần đứng trên lớp đó ạ!
Tiết học toàn kiến thức khô khan buồn ngủ đã được thay thế bằng tiết thực hành vô cùng thú vị.

Các nhóm được phân chia ngẫu nhiên. Mỗi thành viên trong nhóm đều có nhiêm vụ tự mình nhớ, ghi lại những kiến thức Toán học đã được học trên lớp và thể hiện theo các cách riêng trên khoảng giấy A0. Những tưởng tờ A0 siêu to nhưng bao nhiêu cũng là không đủ đối với các bạn bởi kiến thức vô tận, sự sáng tạo không ngừng!
– “Thay đổi một chút không gian, tiết học của chúng tớ đã bớt nhàm chán và gò bó hơn rất nhiều!”

Đây cũng là một phương pháp rèn luyện tư duy và sự sáng tạo cho các bạn học sinh trường mình!

Tags: ,