MỘT TIẾT HỌC

Sự chăm chú hiện lên nét mặt các bạn LCUer
Các bạn hùng biện, chúng tớ nghe.
Năm sau LCUers đi thi Hùng biện tiếng Anh và thể hiện cho các bạn xem nhé!
Bài viết trước đó LỄ BẾ GIẢNG NĂM HỌC 2021-2022
Bài viết sau đó HỌC BƠI CÙNG LCUer