LỄ BẾ GIẢNG NĂM HỌC 2021-2022

LỄ BẾ GIẢNG NĂM HỌC 2021-2022
Vậy là chúng ta kết thúc năm học 2021-2022.

Trong suốt Lễ Bế giảng, chúng ta đã cùng nhìn lại rất nhiều hình ảnh, ký ức, lắng nghe lời chia sẻ của đại diện học sinh và thầy cô.…