HỌC BƠI CÙNG LCUer

BÊN BỂ BƠI NHÀ MÌNH
Đừng quên các kiến thức về cứu hộ, cứu nạn được học sáng nay các bạn nhé ❣️
Đi bơi là phải an toàn
Bài viết trước đó MỘT TIẾT HỌC
Bài viết sau đó TRƯỜNG CŨNG LÀ NHÀ