Hoạt động học tập

Cùng nhìn lại một số hoạt động học tập của các học sinh trường PTLC Lý Công Uẩn

Bài viết trước đó Vệ sinh khử khuẩn
Bài viết sau đó Phòng học