Giới thiệu về bậc Trung học phổ thông

Bậc học trung học phổ thông: Hoàn thiện học vấn phổ thông, chuẩn bị hành trang cho chủ nhân tương lai của đất nước

Mỗi học sinh đến trường có sự khác biệt về tính cách, văn hóa ứng xử, nền tảng kiến thức… nhưng các em đều là những công dân sống trong xã hội Việt Nam, là những người Việt với văn hóa Việt Nam.

Hệ thống chương trình đào của Nhà trường cung cấp đầy đủ nền tảng kiến thức theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời bổ sung kiến thức cần thiết và hiểu biết về văn hóa, lịch sử, truyền thống của đất nước, con người Việt Nam; tôn trọng và phát huy những điều riêng biệt và năng khiếu của từng học sinh; rèn luyện cho các em những phẩm chất, kỹ năng cần thiết.

Học sinh sẽ được hướng dẫn, khơi gợi để hiểu những khả năng, năng khiếu, ước mơ, nguyện vọng của bản thân nhằm có những mục tiêu, kế hoạch phù hợp với định hướng học tập và nghề nghiệp trong tương lai.

Sự khác biệt của Chương trình đào tạo tại trường PTLC Lý Công Uẩn

Giáo viên là những huấn luyện viên định hướng cho học sinh chủ động hoàn thành nhiệm vụ (học tập, vui chơi), rèn luyện kỹ năng nhằm đáp ứng mục tiêu “Học đi đôi với Hành”.

Học sinh học kiến thức, kỹ năng chuẩn theo yêu cầu trong chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quá trình dạy và học hướng tới việc dùng hệ thống lý thuyết để mô tả sự vật, hiện tượng và xây dựng kỹ năng cho học sinh.

Học sinh sử dụng lý thuyết được học tại các phòng học chuyên dùng, các buổi ngoại khóa để khám phá sự vật hiện tượng nhằm khơi dậy tính chủ động, sự hứng thú trong học tập.

Hoạt động ngoại khóa bao gồm các CLB và các buổi ngoại khóa ngoài trường.Thông qua các hoạt động này, học sinh sẽ xây dựng tinh thần đoàn kết, tự chủ, tiếp nhận các kiến thức tự nhiên, xã hội và văn hóa.

Hệ thống đào tạo được xây dựng:
Phát triển thể chất, tinh thần lành mạnh đi đôi với trí tuệ.
Đề cao tinh thần “học để làm người” và mỗi học sinh đều hướng tới việc làm cho “ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua”.
Phát huy trí thông minh và tiềm năng sẵn có của từng học sinh, khuyến khích học sinh hình thành thói quen tự học.
Tăng cường ngoại ngữ, Tin học.
Tích hợp các môn học thông qua thực hành, ngoại khóa.
Loại bỏ áp lực của việc đào tạo “thợ thi” , “giỏi toàn diện các môn”.
Triển khai phòng học chức năng, phương pháp đào tạo học sinh chủ động.
Tích hợp các kiến thức Văn hóa, Pháp luật và Kinh tế.