TIẾT HỌC NGOẠI KHOÁ

TIẾT HỌC NGOẠI KHOÁ

Đầu năm, vừa đi trồng cây, vừa tìm tên các loại cây. Nhờ các bạn mới biết trường mình có nhiều loại cây đến thế, trong đó có những cái tên là lạ, như là “cây cột điện”… Các bạn hãy nhớ trồng thật nhiều cây nhé. Những khoảnh khắc này mong các bạn luôn giữ trong …

PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG KỲ NGHỈ TẾT 2022

PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG KỲ NGHỈ TẾT 2022

Sau một kỳ nghỉ Tết dài, đi nhiều nơi, gặp nhiều người hơn bình thường, ngày mai chúng ta quay lại trường rồi. Để phòng chống dịch bệnh, LCUers lưu ý: Thường xuyên thực hiện 5K Khai báo y tế khi đến trường Luôn có ý thức bảo vệ sức khoẻ của bản thân …