PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG KỲ NGHỈ TẾT 2022

Sau một kỳ nghỉ Tết dài, đi nhiều nơi, gặp nhiều người hơn bình thường, ngày mai chúng ta quay lại trường rồi.
Để phòng chống dịch bệnh, LCUers lưu ý:
👉🏻 Thường xuyên thực hiện 5K
👉🏻 Khai báo y tế khi đến trường
👉🏻 Luôn có ý thức bảo vệ sức khoẻ của bản thân
Không có mô tả ảnh.
Bài viết trước đó TIẾT HỌC NGOẠI KHOÁ
Bài viết sau đó CHÀO XUÂN 2022