TIẾT HỌC NGOẠI KHOÁ

Đầu năm, vừa đi trồng cây, vừa tìm tên các loại cây.
Nhờ các bạn mới biết trường mình có nhiều loại cây đến thế, trong đó có những cái tên là lạ, như là “cây cột điện”…
Các bạn hãy nhớ trồng thật nhiều cây nhé.
Những khoảnh khắc này mong các bạn luôn giữ trong ♥️