“Cô Thảo ơi! Con làm xong bài rồi, con được 800 điểm cơ ạ!” Bạn Linh Nhi của lớp 1 vừa khoe cô và các bạn mình vừa hoàn thành...