TRƯỜNG PTLC LÝ CÔNG UẨN TỔ CHỨC KHÁM SỨC KHOẺ ĐẦU NĂM HỌC 2022-2023

Sau kỳ nghỉ hè gặp lại các bạn ai cũng cao lên, nặng hơn…
Buổi khám sức khoẻ đầu năm của các thành viên LCU, chỉ là một hoạt động bình thường năm học nào cũng thực hiện, thế mà có bao nhiêu câu chuyện vui.
“Ơ cô cao chưa đến 1.60 m kìa!”
“Tôi cao hẳn 1.85 m đấy nhé các cô cậu!”
“Con cao hơn hẳn vài cm!” – Thế nên cô đứng bên cạnh phải ngước mắt nhìn!
Năm nay may mà không có người run run khi nhìn thấy chiếc xi lanh😌!
Muốn làm gì cũng cần có sức khoẻ. Luôn chăm sóc bản thân thật tốt các bạn nhé!