TIẾT HỌC SÔI NỔI

Những tiết học có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ học trò và giáo viên bao giờ cũng mang lại không khí hào hứng, vui vẻ và kiến thức cũng dễ được tiếp thu hơn.