LỄ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN- TRƯỜNG PTLC LÝ CÔNG UẨN

Vui mừng chào đón các Đoàn viên mới được kết nạp vào đội ngũ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.
Xin chúc các bạn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.
Bài viết trước đó KHÁM PHÁ LÀNG TRANH ĐÔNG HỒ
Bài viết sau đó TIẾT HỌC SÔI NỔI