THẦY CÔ VÀ HỌC SINH LCU HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA KHÔNG KHÓI THUỐC NĂM 2019

        Trường PTLC Lý Công Uẩn mong muốn chia sẻ đến mọi người, đặc biệt những người đang hút thuốc lá thông điệp hãy bỏ thuốc lá ngay hôm nay. Ngừng hút thuốc sớm là phương pháp hiệu quả nhất nhằm ngăn ngừa và làm chậm sự phát triển của các bệnh do hút thuốc gây ra.

        Ngày 31/05/2019 là ngày Thế giới không thuốc lá.

        Để hưởng ứng Tuần lễ không khói thuốc (từ ngày 25 đến 31/5/2019) và thực hiện chỉ thị 700/SGDĐT-CTHSSV của Sở giáo dục Đào tạo về việc Tổ chức quốc gia không khói thuốc năm 2019, trường PTLC Lý Công Uẩn đã tổ chức các hoạt động theo chủ đề “Nói không với thuốc là vì một môi trường Xanh”.

1) Tuyên truyền về việc không hút thuốc lá trong CBNV, giáo viên; Cấm tuyệt đối học sinh không được sử dụng thuốc lá kể cả thuốc lá điện tử;
2) Đối với công tác vệ sinh Nhà trường đã tuyên truyền tới các học sinh, giáo viên tác hại của thuốc lá đối với bản thân, môi trường và những người xung quanh;
3) Dán các biển hiệu cấm hút thuốc trong các khu vực công cộng tại trường;
4) Kết quả đạt được: Không có học sinh hút thuốc trong trường; cán bộ giáo viên không sử dụng thuốc lá kể cả thuốc lá điện tử trong trường;

        Biết được tác hại, sự ảnh hưởng của thuốc lá đến sức khỏe của người hút và cộng động, về căn bệnh phổi cũng như những hệ quả về mặt xã hội của nó, không chỉ trong Tuần lễ quốc gia không thuốc lá mà trong cả năm học vừa qua, trường PTLC Lý Công Uẩn đã và đang tuyên truyền tới toàn thể CBNV, giáo viên, học sinh với mong muốn “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, những người đang hút thuốc sẽ bỏ thuốc từ ngay hôm nay!

Tags: