Thư gửi Phụ huynh Khối 11

Thư gửi Phụ huynh Khối 11

Bắc Ninh, ngày 02 tháng  10 năm 2019 Quý phụ huynh kính mến, Năm học 2019-2020 đã trải qua được hai tháng. Đối với Khối 11, nhà trường không tổ chức Buổi họp phụ huynh đầu năm, do đó thay mặt Ban giám hiệu nhà trường, tôi xin gửi tới Quý phụ huynh một số thông tin liên quan đến việc học tập, …