”Học, học nữa, học mãi”

Hôm nay là ngày cuối của Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019. Nhưng LCUers sẽ không dừng lại việc "Tự học" như chúng mình đã phân tích về lợi ích, chia sẻ và xác định mục tiêu từ tuần trước. Chúng ta vẫn sẽ: - Đọc sách để trí tưởng tượng của chúng ta bay thật cao, thật xa, đến …

TUẦN LỄ “HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2019”

TUẦN LỄ “HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2019”

✍️ Học tập suốt đời là phẩm chất cao đẹp, xuyên suốt trong tư tưởng của Bác Hồ mà mỗi chúng ta luôn phấn đấu noi theo. ✍️ Học tập không phải là con đường duy nhất nhưng là con đường ngắn nhất đưa chúng ta đến với thành công. ✍️ Trong học tập, việc "TỰ HỌC" là một trong những cách giúp bạn …