Chào cờ đầu tuần – Tuyên truyền, phổ biến phòng chống ma tuý

Chào cờ đầu tuần – Tuyên truyền, phổ biến phòng chống ma tuý

Mỗi thứ 2 hàng tuần, chúng mình và thầy cô trường PTLC Lý Công Uẩn lại cùng nhau tham gia tiết chào cờ đầu tuần để tổng kết tuần cũ cũng như phổ biến thêm các hoạt động của tuần mới. 1️⃣ Ở trường mình, trước khi lắng nghe các thầy cô, chúng mình được định hướng tự đánh giá bản thân mình và tập thể …