Thông tin về dịch vụ Bán trú và Nội trú

Môi trường sinh hoạt bán trú và nội trú an toàn, thuận tiện

? Tại trường PTLC Lý Công Uẩn các em học sinh có nhu cầu ở nội trú cùng gia đình sẽ được cung cấp phòng ở cho gia đình.

? Học sinh và gia đình sẽ được cung cấp phòng ở khép kín trong suốt thời gian ở tại trường tại khu vực của CBNV, Giáo viên.