Một buổi học tích hợp ở chùa Bổ Đà

Một buổi học tích hợp ở chùa Bổ Đà, một trong những ngôi chùa độc đáo nhất vùng đất Kinh Bắc.
Chùa đã được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt năm 2016 và bộ kinh Phật khắc trên gỗ thị lưu giữ trong chùa được đánh giá là cổ nhất của dòng thiền Lâm Tế.
Tại đây học sinh khối 10 đã cùng nhau tìm hiểu những nét đẹp về văn hóa, lịch sử, kiến trúc…