KỲ NGHỈ LỄ 30/4-1/5

Kỳ nghỉ lễ đã bắt đầu, các chàng trai, cô gái của LCU đang ở đâu?
1️⃣ Trên giường
2️⃣ Trong nhà
3️⃣ Quán cà phê
4️⃣5️⃣6️⃣ Một nơi đã xa lại còn chill
Vui nhé LCUers ơi!

 

Bài viết trước đó TRƯỜNG CŨNG LÀ NHÀ