Học sinh sử dụng thẻ học đường thông minh để nhận dạng học sinh, điểm danh, gửi xe…

HỆ THỐNG THẺ HỌC SINH

HỆ THỐNG THẺ HỌC SINH

Học sinh sử dụng thẻ học sinh bằng chất liệu plastic để nhận dạng, điểm danh, gửi xe, thanh toán khi mua đồ… ? Tại Trường PTLC Lý Công Uẩn học sinh được cấp thẻ bằng chất liệu plastic, thẻ có thể sử dụng để thanh toán (tại các điểm thanh toán thẻ) và gửi xe;   ? Với hệ thống quản lý …