An cư để yên tâm giảng dạy

Giáo viên làm việc tại trường PTLC Lý Công Uẩn, nếu có nguyện vọng sẽ được sắp xếp phòng ở trong khu nội trú dành cho CBCNV của trường theo số lượng 2 giáo viên/ phòng hoặc 01 giáo viên/ phòng tuỳ theo diện tích.

Bài viết sau đó CLB Bóng đá