TRUNG THU RỰC RỠ

Chào một mùa trung thu rực rỡ.
Mùa của Đoàn Viên, Đoàn Kết và rất nhiều Kí ức tuổi thơ…