TRƯỜNG PTLC LÝ CÔNG UẨN- TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN CƠ HỮU

TRƯỜNG PTLC LÝ CÔNG UẨN- TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN CƠ HỮU

Trường PTLC Lý Công Uẩn - Trụ sở tại Từ Sơn - Bắc Ninh (Có xe đưa đón Hà Nội - Bắc Ninh) cần tuyển dụng giáo viên cơ hữu: 1. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: ✏️ Giáo viên Tiếng Anh: 01 người ✏️ Giáo viên Toán: 01 người 2. YÊU CẦU: – Tốt nghiệp Đại học trở lên Chuyên ngành Sư phạm các bộ môn trên (Hoặc tốt …

TRƯỜNG PTLC LÝ CÔNG UẨN TỔ CHỨC KHÁM SỨC KHOẺ ĐẦU NĂM HỌC 2022-2023

TRƯỜNG PTLC LÝ CÔNG UẨN TỔ CHỨC KHÁM SỨC KHOẺ ĐẦU NĂM HỌC 2022-2023

Sau kỳ nghỉ hè gặp lại các bạn ai cũng cao lên, nặng hơn… Buổi khám sức khoẻ đầu năm của các thành viên LCU, chỉ là một hoạt động bình thường năm học nào cũng thực hiện, thế mà có bao nhiêu câu chuyện vui. “Ơ cô cao chưa đến 1.60 m kìa!” “Tôi cao hẳn 1.85 m đấy nhé các cô cậu!” “Con cao …