LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 Thời gian vèo vèo trôi, chỉ còn 7 tuần nữa là Tết và BA TUẦN nữa là đến ngày kiểm tra học kỳ I với đề thi chung. LCUers tập trung học, ôn tập để đạt kết quả tốt nhất nhé. …