LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022
Thời gian vèo vèo trôi, chỉ còn 7 tuần nữa là Tết và BA TUẦN nữa là đến ngày kiểm tra học kỳ I với đề thi chung.
LCUers tập trung học, ôn tập để đạt kết quả tốt nhất nhé.
Không có mô tả ảnh.