LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022

Thời gian vèo vèo trôi, chỉ còn 7 tuần nữa là Tết và BA TUẦN nữa là đến ngày kiểm tra học kỳ I với đề thi chung.
LCUers tập trung học, ôn tập để đạt kết quả tốt nhất nhé.

Bài viết trước đó CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2022
Bài viết sau đó NOEL ĐẾN RỒI!!!