Buổi học tích hợp tại làng Ninh Hiệp

Buổi học tích hợp tại làng Ninh Hiệp

Học sinh trường PTLC Lý Công Uẩn đang đi chơi trong giờ học? Sao Nhà trường lại cho học sinh và thầy cô nghỉ tham gia lễ hội...? Sự thực là các bạn và thầy cô đang học Văn học, Lịch Sử, Địa Lý và Văn hóa Phương Đông. Chương trình học được tổ chức bằng hình thức ngoại khóa ngoài thực địa, với sự …