Thông tư về quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục

Thông tư về quy tắc ứng xử trong các trường mầm non, trường phổ thông, các cơ sở giáo dục thường xuyên được Bộ GD-ĐT ban hành và chính thức có hiệu lực từ ngày 28-5. Đây là lần đầu tiên có một quy định về ứng xử trong cơ sở giáo dục ở cấp bộ.

Không thờ ơ, né tránh, che giấu

Mục đích xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục là để điều chỉnh cách ứng xử của các thành viên trong các nhà trường theo chuẩn mực đạo đức xã hội và thuần phong mỹ tục của dân tộc, phù hợp với đặc trưng văn hóa của địa phương và điều kiện thực tiễn của cơ sở giáo dục.

Đồng thời, từ đây, ngăn ngừa, xử lý kịp thời, hiệu quả các hành vi tiêu cực, thiếu tính giáo dục trong nhà trường.

Theo đó, từ cán bộ quản lý, giáo viên đến học sinh đều không được sử dụng mạng xã hội để phát tán tuyên truyền, bình luận những thông tin hoặc hình ảnh trái thuần phong mỹ tục, trái đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hoặc làm ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục.

Riêng với giáo viên, Bộ GD-ĐT quy định các thầy cô không được xúc phạm, trù dập, định kiến, bạo hành, không thờ ơ, né tránh hoặc che giấu các hành vi vi phạm của người học.
Giáo viên không được xúc phạm, áp đặt phụ huynh học sinh.

Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục không được hách dịch, gây khó khăn cho giáo viên, nhân viên và không được có tư tưởng vụ lợi với phụ huynh học sinh.

Đối với học sinh, Bộ GD-ĐT quy định không được nói tục, chửi bậy, miệt thị, xúc phạm bạn bè, đồng thời không được bịa đặt thông tin về giáo viên, không phát tán thông tin để nói xấu, làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm người học khác.
(Nguồn: Tuổi trẻ online)