CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP

Theo chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chương trình câu lạc bộ khoa học, thể thao, trải nghiệm (04 – 10 tiết/môn/tuần) Tăng cường các môn Toán, Tiếng Anh, Tiếng Việt, Thể thao, Tin học, nghệ thuật. Môn học chủ đạo Môn Toán:  Toán học là môn khoa học cơ bản giúp học sinh hình thành tư …

Chương trình học

Chương trình học

CHƯƠNG TRÌNH HỌC Theo chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chương trình câu lạc bộ khoa học, thể thao, trải nghiệm (04 – 10 tiết/môn/tuần) Tăng cường các môn Toán, Tiếng Anh, Tiếng Việt, Thể thao, Tin học, nghệ thuật. Môn học chủ đạo Môn Toán:  Toán học là môn khoa học cơ bản giúp …