HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ THANH TOÁN BẰNG CÔNG NGHỆ THẺ

HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ THANH TOÁN BẰNG CÔNG NGHỆ THẺ

Học sinh sử dụng thẻ học đường thông minh để nhận dạng học sinh, điểm danh, gửi xe, thanh toán khi mua đồ… ? Tại Trường PTLC Lý Công Uẩn, toàn bộ mọi hoạt động của học sinh đều phải thực hiện thông qua thẻ học sinh đa năng, từ việc ra vào ký túc xá, điểm danh khi vào lớp học, gửi xe cho tới …