Đi tìm “Cặp đôi hoàn hảo” trong Lịch sử

Đi tìm “Cặp đôi hoàn hảo” trong Lịch sử

“ Nếu tôi là người tối cổ... tôi sẽ đánh quân Nam Hán”!!! Đó là một sự ghép đôi ngẫu hứng mang lại thật nhiều tiếng cười cho lớp 10A1 trong giờ học Lịch sử đầy sáng tạo của cô Tâm vào sáng thứ 6 (10/5/2019). Trò chơi "Cặp đôi hoàn hảo" Hôm nay cô Tâm hướng dẫn chúng mình tham gia trò chơi …