GỬI LỜI CHÀO LỚP MỘT

GỬI LỜI CHÀO LỚP MỘT

                                                                      GỬI LỜI CHÀO LỚP MỘT                                                                                Lớp Một ơi! Lớp Một!                                                                                Đón em vào năm trước,       …

CLB Võ Thuật

CLB Võ Thuật

Karatedo và Vovinam: nâng cao sức khỏe, tinh thần và rèn luyện tính kỷ luật. CLB Võ Thuật là CLB bắt buộc mà học sinh nào cũng phải tham gia. Trong năm học 2018-2019, chúng mình đã học Karatedo và làm quen với Vovinam.   Trải qua gần 100 năm phấn đấu và xây dựng, Vovinam hiện nay đã có …