SÁNG TẠO VỚI FLYCAM

SÁNG TẠO VỚI FLYCAM
Khi cuộc sống dần trở lại bình thường, LCUers cũng có thêm nhiều hoạt động khi đến trường.
Không ngừng học hỏi, không ngừng sáng tạo để ảnh và clip của chúng ta ngày một đẹp hơn LCUers nhé!
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'SÁNG TẠO VỚI FLYCAM Trường PTLC Lý Công Uẩn Bí quyết sáng tạo ảnh, clip đẹp và hiệu quả Người hướng dẫn: TRẦN NGỌC BÌNH Giám đốc vận hành AGS Technologies HỘI TRƯỜNG 13.30-15.00 18/03/2022'
Hôm ấy trời hơi nóng, mình mang flycam ra quạt cho ngầu…
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng