SẢN PHẨM CỦA TIẾT HỌC HOÁ

Một sản phẩm sau tiết Hoá học của lớp 11A1. Các thầy cô luôn thấy bất ngờ vì sự sáng tạo và khéo léo của các bạn.