RỘN RÀNG CÂU LẠC BỘ VÕ THUẬT

Một tiết học nâng cao tinh thần, luyện tập để có một sức khỏe tốt, phục vụ cho việc học tập của các bạn Lcuer. Hãy xem các bạn học như thế nào nhé!

Bài viết trước đó LCUer ĐI TRẨY HỘI!