QUY TRÌNH ĐƯA ĐÓN

Kính gửi quý phụ huynh và học sinh quy trình đưa đón.

Nhà trường rất mong nhận được sự phối hợp của quý vị phụ huynh và các em nhằm đảm bảo sự an toàn trong suốt quá trình đưa đón và thông suốt liên lạc giữa các bên.